Skip to Content

محتوا با برچسب سلمان رشدی.

سلمان رشدی استاد دانشگاه آمریکا شد
دشمنی غرب با اسلام ادامه دارد
سلمان رشدی استاد دانشگاه آمریکا شد
نویسنده کتاب آیات شیطانی پس از سال‌ها زندگی مخفی و دشوار در انگلیس به آمریکا رفت. او اخیرا مدرس دانشکده روزنامه نیویورک تایمز آمریکا شده است.
سلمان رشدی استاد دانشگاه آمریکا شد
دشمنی غرب با اسلام ادامه دارد
سلمان رشدی استاد دانشگاه آمریکا شد
نویسنده کتاب آیات شیطانی پس از سال‌ها زندگی مخفی و دشوار در انگلیس به آمریکا رفت. او اخیرا مدرس دانشکده روزنامه نیویورک تایمز آمریکا شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سلمان رشدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سلمان رشدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سلمان رشدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب سلمان رشدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد