Skip to Content

محتوا با برچسب سقوط.

الرمادی آزاد شد/پرچم پایگاه نظامی داعش سقوط کرد
الرمادی آزاد شد/پرچم پایگاه نظامی داعش سقوط کرد
ارتش عراق آخرین خط مقاومت داعش در الرمادی را شکست و تقریبا این شهر را از دست تروریست‌ها آزاد کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سقوط.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سقوط.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سقوط.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب سقوط.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد