Skip to Content

محتوا با برچسب سطل.

استقرار سطل های زباله مکانیزه در خیابان امام خمینی
استقرار سطل های زباله مکانیزه در خیابان امام خمینی
به گزارش خبرنگار میبدخبر: 50 عدد سطل زباله مکانیزه از ابتدای خیابان امام تا میدان ولی عصر در محل های مورد نظر مستقر شد. هدائی شهردار میبد در خصوص جایگزین کردن سطل های زباله مکانیزه  گفت: هدف اصلی، مکانیزه کردن جمع آوری زباله از سطح شهر است. وی...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سطل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سطل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سطل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب سطل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد