Skip to Content

محتوا با برچسب سرطان زا.

هشدار جدی به علاقمندان ته‌دیگ سیب زمینی
هشدار جدی به علاقمندان ته‌دیگ سیب زمینی
بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران، با اشاره به ضرورت جلوگیری از ته دیگ سیب زمینی برشته شده، گفت: ته‌دیگ سیب زمینی در صورت طبخ نامناسب سرطان‌زا می‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سرطان زا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سرطان زا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سرطان زا.

بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران، با اشاره به ضرورت جلوگیری از ته دیگ سیب زمینی برشته شده، گفت: ته‌دیگ سیب زمینی در صورت طبخ نامناسب سرطان‌زا می‌شود.

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب سرطان زا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد