Skip to Content

محتوا با برچسب سردار جعفری.

قصد داریم با زبان سلاح با دشمن روبروشویم‌تا برایشان قابل‌فهم‌باشد
فرمانده کل سپاه:
قصد داریم با زبان سلاح با دشمن روبروشویم‌تا برایشان قابل‌فهم‌باشد
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمنان با زبان سلاح بیشتر آشنا هستند و ما هم قصد داریم با همین زبان با آنان روبرو شویم، تاکید کرد: سلاح سپاه برای عدالت خواهی و ظلم ستیزی بکار می رود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سردار جعفری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سردار جعفری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سردار جعفری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب سردار جعفری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد