Skip to Content

محتوا با برچسب ستاد امربه معروف و نهی از منکر.

وقتی بدحجاب‌ها، داعیه دار ترویج فرهنگ میبد می‌شوند، باید فاتحه فرهنگمان را بخوانیم!
این ره که تو می‌روی به ترکستان است!
وقتی بدحجاب‌ها، داعیه دار ترویج فرهنگ میبد می‌شوند، باید فاتحه فرهنگمان را بخوانیم!
آرم «شهر خورشید» بر لباس خانم های بدحجابی چسبیده بود، که داعیه دار ترویج فرهنگ میبد بودند؛ همان فرهنگ نابی که پایبندی به دستور دین در رابطه با رعایت حجاب اسلامی آن‌هم از نوع حجاب برتر،‌ از بدیهیات آن به شمار می‌آيد.
بالاترین معروف در یک جامعه، نظام اداری سالم است
آیت الله اعرافی در جلسه ستاد امربه معروف و نهی از منکر میبد:
بالاترین معروف در یک جامعه، نظام اداری سالم است
... وی گفت ما باید با نگاه جامع به منکرات بنگریم، اینطور نباشد که به قضیه حجاب به طور یکطرفه بپردازیم و مسایلی همچون رشوه در ادارات و اختلاط محرمات و دیگر خلاف ها را نادیده بگیریم

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ستاد امربه معروف و نهی از منکر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ستاد امربه معروف و نهی از منکر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ستاد امربه معروف و نهی از منکر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب ستاد امربه معروف و نهی از منکر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد