Skip to Content

محتوا با برچسب سایت معاون مطبوعاتی ارشاد.

حمله وقیحانه سایت معاون مطبوعاتی ارشاد به مقدسات و یادگاران دفاع مقدس
حمله وقیحانه سایت معاون مطبوعاتی ارشاد به مقدسات و یادگاران دفاع مقدس
سایت منتسب به حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با انتشار یادداشتی تحت عنوان «رمزگشایی از فساد ابوذر و سلمان در کلام رئیس جمهور»، به مقدسات و یادگاران دوران دفاع مقدس اهانت کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سایت معاون مطبوعاتی ارشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سایت معاون مطبوعاتی ارشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سایت معاون مطبوعاتی ارشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب سایت معاون مطبوعاتی ارشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد