Skip to Content

محتوا با برچسب ساختمان اداری.

پروژه های عمرانی دانشگاه فنی و حرفه ای در میبد به بهره برداری رسید+ تصاویر
با حضور رئیس دانشگاه فنی حرفه ای کشور؛
پروژه های عمرانی دانشگاه فنی و حرفه ای در میبد به بهره برداری رسید+ تصاویر
با حضور رئیس دانشگاه فنی حرفه ای کشور در شهرستان میبد ساختمان اداری و آموزشی دانشکده فنی دختران و مجموعه کارگاهی دانشکده فنی پسران شهرستان افتتاح شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ساختمان اداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ساختمان اداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ساختمان اداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب ساختمان اداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد