Skip to Content

محتوا با برچسب زولبیا.

برخورد قضایی با واحدهای توزیع زولبیا و بامیه بصورت فله ای
برخورد قضایی با واحدهای توزیع زولبیا و بامیه بصورت فله ای
در این راستا یک محل زولبیا و بامیه مورد اخطار کتبی قرار گرفت و یک محل توزیع بعلت عرضه این شیرینی بصورت فله، به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.
عکس/ زولبیای غیربهداشتی با طعم آلبالو در میبد!
عکس/ زولبیای غیربهداشتی با طعم آلبالو در میبد!
یکی از ترفندهای برخی تولیدی های مواد غذایی برای جذب بیشتر مشتریان، استفاده از رنگ های غیرمجاز صنعتی و حتی خوراکی-صنعتی در فرآیند تهیه مواد غذایی می باشد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب زولبیا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب زولبیا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب زولبیا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب زولبیا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد