Skip to Content

محتوا با برچسب زنگ مهر عاطفه ها.

زنگ مهر عاطفه ها در مدارس میبد به صدا درآمد+ تصاویر
با حضور مسئولان و دانش آموزان
زنگ مهر عاطفه ها در مدارس میبد به صدا درآمد+ تصاویر
جشن مهر عاطفه ها با دستان پرمهر دانش آموزان به صورت نمادین در آموزشگاه شهید رحیمدل میبد برگزار شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب زنگ مهر عاطفه ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب زنگ مهر عاطفه ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب زنگ مهر عاطفه ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب زنگ مهر عاطفه ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد