Skip to Content

محتوا با برچسب زندگی زناشویی.

چگونه در زندگی زناشویی همدیگر را دلسرد می کنیم ؟
یادداشت/فریبا شکیبا؛
چگونه در زندگی زناشویی همدیگر را دلسرد می کنیم ؟
کارشناس ارشد روانشناسی در این یادداشت به مباحثی همچون انتظارات غیر معقول، سکوت، حساسیت بیش از حد، قراردادن همسر درجایگاه نامناسب، استفاده از واژه های نامناسب وبی احترامی کردن و عدم مهارت ارتباطی در موضوع روابط زناشویی پرداخته است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب زندگی زناشویی.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب زندگی زناشویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب زندگی زناشویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب زندگی زناشویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد