Skip to Content

محتوا با برچسب زنجیره ای.

آزادی بیان برای دلسوزان انقلاب، یا برای پایگاه‌های دشمن؟!
وقتی علی مطهری از آزادی بیان در دولت اصلاحات می‌گوید
آزادی بیان برای دلسوزان انقلاب، یا برای پایگاه‌های دشمن؟!
شاید علی مطهری و بسیاری دیگر، مصادیق آن‌همه جسارت به مقدسات را به یاد نداشته باشند؛ از این رو با پوزش از مخاطبان «طنین ایران» ناچاریم از باب مشت نمونه خروار به نمونه‌هایی از آن همه بی‌حیایی اشاره‌ کنیم:

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب زنجیره ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب زنجیره ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب زنجیره ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب زنجیره ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد