Skip to Content

محتوا با برچسب زراعت.

بیش از 5 هزار هکتار از اراضی شهرستان میبد زیرکشت محصولات زراعی و باغی می باشد/ تولید سالانه 21 هزار تن محصولات دام و طیور در شهرستان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میبد:
بیش از 5 هزار هکتار از اراضی شهرستان میبد زیرکشت محصولات زراعی و باغی می باشد/ تولید سالانه 21 هزار تن محصولات دام و طیور در شهرستان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میبد بیان داشت: بیش از 5 هزار هکتار از اراضی شهرستان میبد زیرکشت انواع محصولات زراعی و باغی می باشد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب زراعت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب زراعت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب زراعت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب زراعت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد