Skip to Content

محتوا با برچسب رییس جمهور آمریکا.

همه گزینه‌های‌مان در تعامل با ایران روی میز است/تحریم‌ها در حالتی رفع می‌شوند که ایران به تعهداتش پایبند باشد
اوباما:
همه گزینه‌های‌مان در تعامل با ایران روی میز است/تحریم‌ها در حالتی رفع می‌شوند که ایران به تعهداتش پایبند باشد
رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید اگرچه اکنون وارد تعامل دیپلماتیک با ایران شده است اما هنوز هم همه گزینه‌های و توانمندی‌های کشورش - از جمله برتری نظامی - را روی میز نگه داشته است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رییس جمهور آمریکا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رییس جمهور آمریکا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رییس جمهور آمریکا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب رییس جمهور آمریکا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد