Skip to Content

محتوا با برچسب رییس آتش نشانی نایین.

تانکر حامل سوخت در مسیر نایین به یزد آتش گرفت/ راننده در آتش سوخت +عکس
رییس آتش نشانی نایین خبر داد
تانکر حامل سوخت در مسیر نایین به یزد آتش گرفت/ راننده در آتش سوخت +عکس
رییس آتش نشانی نایین گفت: یک تانکر حامل مواد سوختی در مسیر نایین به یزد در پی واژگونی آتش گرفت و راننده آن کشته شد. تانکر حامل سوخت در مسیر نایین به یزد آتش گرفت

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رییس آتش نشانی نایین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رییس آتش نشانی نایین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رییس آتش نشانی نایین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب رییس آتش نشانی نایین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد