Skip to Content

محتوا با برچسب روز ملی روستا و عشایر.

زمین فوتبال ساحلی روستای «بیده» میبد به بهره برداری رسید+ تصاویر
همزمان با روز ملی روستا و عشایر
زمین فوتبال ساحلی روستای «بیده» میبد به بهره برداری رسید+ تصاویر
به مناسبت روز ملی روستا و عشایر با حضور فرماندارمیبد، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد و جمعی از مسئولین زمین فوتبال ساحلی استاندارد روستای مزرعه بیده از توابع بخش بفروئیه میبد افتتاح شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب روز ملی روستا و عشایر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب روز ملی روستا و عشایر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب روز ملی روستا و عشایر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب روز ملی روستا و عشایر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد