Skip to Content

محتوا با برچسب روز جهانی.

روز جهانی معلولان درمیبد گرامی داشته شد
به مناسبت 12 اذر برگزار شد:
روز جهانی معلولان درمیبد گرامی داشته شد
از نکات جالب توجه این مراسم می توان به شعر خوانی معلولان نابینا و ناشنوا اشاره کرد. همچنین پذیرایی از میهمانان نیز توسط معلولان ذهنی صورت گرفت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب روز جهانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب روز جهانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب روز جهانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب روز جهانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد