Skip to Content

محتوا با برچسب روحانی و جهانگیری.

آیاکاهش تورم طبق گفته روحانی بی‌سابقه ومعجزه است؟!/آیا ادعای بزرگ ترین فسادقرن درسال90 توسط جهانگیری صحت دارد؟! +آمار
پاسخ آماری به اظهارات روحانی و جهانگیری؛
آیاکاهش تورم طبق گفته روحانی بی‌سابقه ومعجزه است؟!/آیا ادعای بزرگ ترین فسادقرن درسال90 توسط جهانگیری صحت دارد؟! +آمار
باید به آقای روحانی گفت اگر ادعای کاهش 26 درصدی تورم یک سال اخیر در کشورمان را که پیش از این در سال های 1375 و 1374 نیز سابقه داشته معجزه بنامیم، کاهش چند 100 درصدی تورم در برخی کشورهای جهان را چه باید نامید، همچنین بهتر بود آقای جهانگیری انتقادات...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب روحانی و جهانگیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب روحانی و جهانگیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب روحانی و جهانگیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب روحانی و جهانگیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد