Skip to Content

محتوا با برچسب روحانی در کنفرانس خبری مشترک با اردوغان.

روحانی:مبادلات تجاری ایران وترکیه به30میلیارددلار خواهد رسید/توقف خونریزی در یمن/اردوغان:نبایداجازه دهیم درعراق وسوریه مسلمانان کشته شوند
روحانی در کنفرانس خبری مشترک با اردوغان:
روحانی:مبادلات تجاری ایران وترکیه به30میلیارددلار خواهد رسید/توقف خونریزی در یمن/اردوغان:نبایداجازه دهیم درعراق وسوریه مسلمانان کشته شوند
رئیس‌جمهور کشورمان درباره موضوع یمن گفت: در این زمینه نکات مشترکی داشتتیم، هر دو معتقد بودیم باید هرچه سریعتر شاهد پایان جنگ و خونریزی در یمن باشیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب روحانی در کنفرانس خبری مشترک با اردوغان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب روحانی در کنفرانس خبری مشترک با اردوغان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب روحانی در کنفرانس خبری مشترک با اردوغان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب روحانی در کنفرانس خبری مشترک با اردوغان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد