Skip to Content

محتوا با برچسب رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم.

اگر مدافعان حرم مبارزه نمی‌كردند بايد در كرمانشاه و همدان می‌جنگیدیم
رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم:
اگر مدافعان حرم مبارزه نمی‌كردند بايد در كرمانشاه و همدان می‌جنگیدیم
اینها رفتند با دشمنی مبارزه کردند که اگر اینها مبارزه نمی کردند این دشمن می آمد داخل کشور... اگرجلویش گرفته نمی شد ما باید اینجا در کرمانشاه و همدان و بقیه استانها با اینها می جنگیدیم و جلوی اینها را می گرفتیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد