Skip to Content

محتوا با برچسب رنگ صنعتی غیرمجاز.

عکس/ زولبیای غیربهداشتی با طعم آلبالو در میبد!
عکس/ زولبیای غیربهداشتی با طعم آلبالو در میبد!
یکی از ترفندهای برخی تولیدی های مواد غذایی برای جذب بیشتر مشتریان، استفاده از رنگ های غیرمجاز صنعتی و حتی خوراکی-صنعتی در فرآیند تهیه مواد غذایی می باشد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رنگ صنعتی غیرمجاز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رنگ صنعتی غیرمجاز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رنگ صنعتی غیرمجاز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب رنگ صنعتی غیرمجاز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد