Skip to Content

محتوا با برچسب رحلت آیت الله ابوترابی.

مصیبتی که می‌تواند جرقه آگاهی‌بخشی به جوانان یزدی شود
در حاشیه رحلت آیت‌الله ابوترابی؛
مصیبتی که می‌تواند جرقه آگاهی‌بخشی به جوانان یزدی شود
آیت‌الله ابوترابی،بحقّ، از جمله پرورش یافتگان در دامان دارالعباده است که شخصیت وی در ابعاد گوناگون از جمله پرهیزگاری و بصیرت سیاسی می‌تواند – و باید- چراغی فراروی دیگران به ویژه نسل جوان باشد تا مانع به بار نشستن مکاید بدخواهان گردد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رحلت آیت الله ابوترابی.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رحلت آیت الله ابوترابی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رحلت آیت الله ابوترابی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب رحلت آیت الله ابوترابی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد