Skip to Content

محتوا با برچسب رتبه.

رتبه های زیر ۱۰۰۰ کنکور سراسری شهرستان میبد مشخص شد
رتبه های زیر ۱۰۰۰ کنکور سراسری شهرستان میبد مشخص شد
اسامی نفرات برتر کنکور سراسری سال ۱۳۹۵ شهرستان میبد در رتبه های زیر ۱۰۰۰ در چهار گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی، ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و زبان های خارجه مشخص گردید.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رتبه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رتبه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رتبه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب رتبه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد