Skip to Content

محتوا با برچسب رئیس سازمان بسیج مستضعفین.

اشک تمساح غارتگران ناشی از دلتنگی برای کرسنت و ویلای اروپایشان است/اگر پای آمریکا به ایران باز شود، آقازاده ها به جای رفتن به زندان، سلطنت میکنند
رئیس سازمان بسیج مستضعفین:
اشک تمساح غارتگران ناشی از دلتنگی برای کرسنت و ویلای اروپایشان است/اگر پای آمریکا به ایران باز شود، آقازاده ها به جای رفتن به زندان، سلطنت میکنند
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه اگر پای آمریکا به ایران باز شود، آقازاده‌های مفسد به جای رفتن به زندان و مجازات شدن، بر مردم سلطنت می‌کنند، گفت: اشک تمساح غارتگران ناشی از دلتنگی برای کرسنت و ویلای اروپایشان است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رئیس سازمان بسیج مستضعفین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رئیس سازمان بسیج مستضعفین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رئیس سازمان بسیج مستضعفین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب رئیس سازمان بسیج مستضعفین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد