Skip to Content

محتوا با برچسب رئیس اداره بهزیستی شهرستان میبد.

بیش از 800 کودک میبدی راهی مهدهای کودک شدند+ تصاویر
همزمان با آغاز بازگشایی مدارس و مهدهای کودک؛
بیش از 800 کودک میبدی راهی مهدهای کودک شدند+ تصاویر
همزمان با آغاز بازگشایی مدارس و مهدهای کودک بیش از 800 کودک میبدی راهی مهدهای کودک شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رئیس اداره بهزیستی شهرستان میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رئیس اداره بهزیستی شهرستان میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رئیس اداره بهزیستی شهرستان میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب رئیس اداره بهزیستی شهرستان میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد