Skip to Content

محتوا با برچسب دیدار با رهبر انقلاب.

فیلم/لحظه هایی به یاد ماندنی از گفتگو امام خامنه ای با «حاج حسن دانش»
دریغا چه گلی پژمرد، چه چراغی افسرد
فیلم/لحظه هایی به یاد ماندنی از گفتگو امام خامنه ای با «حاج حسن دانش»
زمانی پس از کسب افتخار برترین قاری بین المللی توسط حاج حسن دانش، این گل ریخته بر خاک منا در مقدم امامش به قرائت پرداخت و لحظه ای را با رهبر انقلاب به گفتگو پرداخت.
رفتار ورزشکار بعد از قهرمانی،معرف استقامت معنوی ملت ایران است/لزوم پرهیز از تخلفات و برخورد قاطع با متخلفین
مقام معظم رهبری در دیدار با قهرمانان و ورزشکاران:
رفتار ورزشکار بعد از قهرمانی،معرف استقامت معنوی ملت ایران است/لزوم پرهیز از تخلفات و برخورد قاطع با متخلفین
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به معطوف شدن همه نگاه ها به یک قهرمان ورزشکار، خاطرنشان کردند: منش و رفتار ورزشکار، بعد از قهرمانی، معرف ملت و فرهنگ و شخصیت ملی و همچنین استقامت معنوی ملت ایران است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دیدار با رهبر انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دیدار با رهبر انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دیدار با رهبر انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب دیدار با رهبر انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد