Skip to Content

محتوا با برچسب دنیای مردگان.

نمایش «دنیای مردگان» در میبد روی صحنه رفت+ تصاویر
نمایش «دنیای مردگان» در میبد روی صحنه رفت+ تصاویر
نمایش «دنیای مردگان» به کارگردانی مجید زارعی از 5 الی 25 تیرماه سال جاری در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان میبد روی صحنه است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دنیای مردگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دنیای مردگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دنیای مردگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب دنیای مردگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد