Skip to Content

محتوا با برچسب دغدغه فرهنگی.

دغدغه امنیتی نداریم ،اما دغدغه فرهنگی داریم/ جهاد فرهنگی کمتر از جهاد رزمی و دفاعی نیست
فرمانده کل سپاه در اجلاس سراسری اصحاب عشق:
دغدغه امنیتی نداریم ،اما دغدغه فرهنگی داریم/ جهاد فرهنگی کمتر از جهاد رزمی و دفاعی نیست
سرلشکرجعفری گفت: به عنوان کارشناس نظامی اعلام می کنم که امروز هیچ دغدغه امنیتی و دفاعی نداریم اما دغدغه فرهنگی جای آنها را گرفته است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دغدغه فرهنگی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دغدغه فرهنگی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دغدغه فرهنگی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب دغدغه فرهنگی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد