Skip to Content

محتوا با برچسب دعایی.

دعایی با سبقت از روزنامه‌های اصلاح‌طلب ۹دی را درروزنامه منتسب به ولی‌فقیه سانسور کرد!
یادداشت/داوود حسین‌پور:
دعایی با سبقت از روزنامه‌های اصلاح‌طلب ۹دی را درروزنامه منتسب به ولی‌فقیه سانسور کرد!
سانسور سالگرد یکی از گسترده ترین اجتماعات انسانی در روزنامه ای صورت می گیرد که از بودجه بیت المال ارتزاق می کند و مدیر مسؤول آن با حکم ولی فقیه منصوب می شود.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دعایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دعایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب دعایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد