Skip to Content

محتوا با برچسب دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی.

درخواست 21 نماینده از رئیس جمهور برای عزل یونسی/ اجازه ندهید مواضع نسنجیده ادامه یابد
طی تذکری اعلام شد
درخواست 21 نماینده از رئیس جمهور برای عزل یونسی/ اجازه ندهید مواضع نسنجیده ادامه یابد
بیش از ۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طی تذکری به رئیس‌جمهور خواستار عزل دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد