Skip to Content

محتوا با برچسب درس.

دشمن‌شناسی درسی بزرگ برگرفته از مکتب عاشوراست/ توجه به آگاهی‌ بخشی در سخنرانی و اشعار مداحی
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره):
دشمن‌شناسی درسی بزرگ برگرفته از مکتب عاشوراست/ توجه به آگاهی‌ بخشی در سخنرانی و اشعار مداحی
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بیان داشت: درس بزرگ مکتب عاشورا این است که نباید اجازه داد که دشمن عرض اندام کند و باید این قالب پوشالی را در هم کوبید و اگر به دشمن توجه نکنیم به بدتر از آن دچار خواهیم شد.
تکاپوی دانش آموزان افغان برای تحصیل/ دانش آموزان افغان یک ماه زودتر به مدرسه رفته اند
گزارش/ با فرا رسیدن مهرماه
تکاپوی دانش آموزان افغان برای تحصیل/ دانش آموزان افغان یک ماه زودتر به مدرسه رفته اند
تابستان با تمام حلاوت و گرمایش کم کم در حال تمام شدن است. ماه مهر، ماه مهربانی و کسب علم و دانش در حال نزدیک شدن است. تابستان گرمایش را به ماه مهر آن هم به علم و دانشش داده است، خنکای نسیم مهر با هیاهوی رفتن به مدرسه و بازیگوشی کودکان و لی لی رفتن...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب درس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب درس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب درس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد