Skip to Content

محتوا با برچسب دانشنامه ازدواج.

کاهش ۳۰درصدی طلاق در میبد پس از اجرای طرح دانشنامه ازدواج
مدیرکل سازمان بهزیستی استان یزد عنوان کرد؛
کاهش ۳۰درصدی طلاق در میبد پس از اجرای طرح دانشنامه ازدواج
مدیرکل سازمان بهزیستی استان یزد گفت: بر اساس آمار کارشناسان تا ۳۰ درصد از آمار طلاق شهرستان میبد با اجرای طرح دانشنامه ازدواج کاهش داشته است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دانشنامه ازدواج.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دانشنامه ازدواج.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دانشنامه ازدواج.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب دانشنامه ازدواج.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد