Skip to Content

محتوا با برچسب دانش آموزان دختر.

280 دانش آموز دختر میبدی عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند+ تصاویر
در قالب کاروان راهیان نور؛
280 دانش آموز دختر میبدی عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند+ تصاویر
280 نفر از دانش‌آموزان دختر مدارس میبد در قالب کاروان راهیان نور با هفت دستگاه اتوبوس برای بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس عازم جنوب کشور شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دانش آموزان دختر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دانش آموزان دختر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دانش آموزان دختر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب دانش آموزان دختر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد