Skip to Content

محتوا با برچسب دار زیلو.

300 دار زیلو در میبد زمینه اشتغال 500 نفر را فراهم کرده است
فرماندار میبد:
300 دار زیلو در میبد زمینه اشتغال 500 نفر را فراهم کرده است
فرماندار میبد گفت: در حال حاضر حدود 300 دار زيلو در اين شهرستان برپاست که زمينه اشتغال 500 نفر را فراهم کرده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دار زیلو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دار زیلو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دار زیلو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب دار زیلو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد