Skip to Content

محتوا با برچسب خارچشم.

این چادر خار چشم خیلی‌ها شد؛ شما فوق‌العاده‌اید بانو
واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به رژه بانوی ایرانی با چادر
این چادر خار چشم خیلی‌ها شد؛ شما فوق‌العاده‌اید بانو
به روشنفکران تازه به دوران رسیده‌ای که ادعا می کنند حضور یک زن با چادر در رژه المپیک با فرهنگ آریایی همخوانی ندارد توصیه می شود که یک بار شاهنامه فردوسی را بخوانند تا بفهمند که حجاب و پوشیدگی زنان یکی از زیباترین جلوه‌های فرهنگ ایرانی بوده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خارچشم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب خارچشم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب خارچشم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب خارچشم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد