Skip to Content

محتوا با برچسب حق انتفاع.

شکایت 100 یزدی به مراجع قضایی در پی تخلف بزرگ معدن چادرملو/رفتار «مسئولان معدن چادرملو» توهین به تک تک مردم یزد است
در پی اظهارات کذب مسئولان معدن چادرملو صورت گرفت
شکایت 100 یزدی به مراجع قضایی در پی تخلف بزرگ معدن چادرملو/رفتار «مسئولان معدن چادرملو» توهین به تک تک مردم یزد است
در پی تخلف بزرگ معدن چادر ملو به عنوان یکی از معادن سنگ آهن استان در خودداری از پرداخت حق انتفاع سال 92 جمع 100 نفر از مردم یزد دارالعباده با تنظیم و امضای طوماری، از مسئولان این معدن شکایت قضایی کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب حق انتفاع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب حق انتفاع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب حق انتفاع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب حق انتفاع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد