Skip to Content

محتوا با برچسب حصر سران فتنه.

مطهری و وظیفه نمایندگی!
یادداشت/حسن رشوند
مطهری و وظیفه نمایندگی!
اینکه مطهری نهم دی را که اوج بصیرت ملت ایران است، روز «یوم‌الشیطان» نامگذاری می‌کند، مطلبی نیست که بتوان از آن به سهولت عبور کرد. در اینجا بر نمایندگان ملت است که در اعتبارنامه ایشان تشکیک ایجاد کرده و مطهری را فاقد شرایط نمایندگی معرفی کنند.
پاسخ نمایندگان به نطق مطهری درباره حصر سران فتنه/ مطهری آتش‌بیار فتنه جدید +صوت
آنچه امروز در صحن مجلس در مورد فتنه رخ داد
پاسخ نمایندگان به نطق مطهری درباره حصر سران فتنه/ مطهری آتش‌بیار فتنه جدید +صوت
ابوترابی فرد در واکنش به صحبت های مطهری گفت: آنچه در مورد موسوی و کروبی انجام شده با نهایت رأفت و با توجه به مصالح ملی انجام شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب حصر سران فتنه.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب حصر سران فتنه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب حصر سران فتنه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب حصر سران فتنه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد