Skip to Content

محتوا با برچسب حسینی.

دوره آموزشی نقش محیط‌های آموزشی بر سلامت روان نوجوانان و جوانان با تاکید بر نقش والدین در تامین سلامت روانی فرزندان در میبد برگزار شد.
به مناسبت هفته سلامت روان صورت گرفت:
دوره آموزشی نقش محیط‌های آموزشی بر سلامت روان نوجوانان و جوانان با تاکید بر نقش والدین در تامین سلامت روانی فرزندان در میبد برگزار شد.
نخستین کارگاه آموزشی نقش محیط های آموزشی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان در شهرستان میبد برگزار شد.
معاون استاندار؛ از دیدار با خاتمی تا طعنه به منتقدان!
یادداشت/
معاون استاندار؛ از دیدار با خاتمی تا طعنه به منتقدان!
مشکل دلواپسان این است که در هنگامه جهاد، پیشتاز دفاع از ملت می‌شوند و بر خلاف برخی که تنها در عرصه سخن رجزخوان ماهری هستند، اینان در عرصه پیکار با خصم و دمیدن در شیپور جنگ که به تعبیر شهید چمران، مرد را از نامرد متمایز می‌ساخت، در خطوط مقدم جبهه‌ها...
اربعین حسینی در میبد
گزارش تصویری
اربعین حسینی در میبد
عکاس: محمدصادق روزخوش

یادداشت یادداشت

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب حسینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب حسینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب حسینی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد