Skip to Content

محتوا با برچسب حسن قدیانی.

سلمان و ابوذر فاسد نمی‌شوند،فکری به حال طلحه و زبیر کنید
حسین قدیانی :
سلمان و ابوذر فاسد نمی‌شوند،فکری به حال طلحه و زبیر کنید
رسانه‌هایی که لوگوی خود را یک روز با رنگ کروات جان کری ست می‌کنند و دگر روز با پرچم تروریست‌های تکفیری، باید هم سپاه را بزنند!

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب حسن قدیانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب حسن قدیانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب حسن قدیانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب حسن قدیانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد