Skip to Content

محتوا با برچسب حسن روحانی.

برنامه‌های مهم هیات ایرانی در نیویورک کدامند؟
برنامه‌های مهم هیات ایرانی در نیویورک کدامند؟
رییس‌جمهوری کشورمان و وزیر امورخارجه در هفته جاری در سفر به نیویورک یکی از حساس‌ترین سفرهای تاریخ روسای جمهور و مقامات کشورمان به مجمع عمومی سازمان ملل را در چهل سال گذشته تجربه خواهند کرد.
حمایت عجیب رسانه‌های بیگانه از سخنان روحانی در مورد شورای نگهبان+تصاویر
گزارش/
حمایت عجیب رسانه‌های بیگانه از سخنان روحانی در مورد شورای نگهبان+تصاویر
وی طی دو ساله اخیر بارها با بیان جملاتی شگرف و فراتر از قوانین نشان داده که به احتمال زیاد ایشان نه یک حقوق دان، بلکه شخصی است که حتی نسبت به قوانین جاری کشور که حدود اختیارات نهاد ها و قوات نظام اسلامی را معین کرده است کمترین اطلاعی نیز ندارند و...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب حسن روحانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب حسن روحانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب حسن روحانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب حسن روحانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد