Skip to Content

محتوا با برچسب حریم روستا.

70 درصد مشکلات در حریم روستاهای میبد مربوط به طرح تفصیلی است
فرماندار میبد:
70 درصد مشکلات در حریم روستاهای میبد مربوط به طرح تفصیلی است
فرماندار میبد گفت: 70 درصد مشکلات در حریم روستاهای میبد به خاطر عدم تعیین تکلیف طرح تفصیلی است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب حریم روستا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب حریم روستا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب حریم روستا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب حریم روستا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد