Skip to Content

محتوا با برچسب حرم مطهر امام حسین(ع).

فرش دستبافت بانوان بسیجی میبد به حرم مطهر امام حسین(ع) اهدا شد+ تصاویر
در آستانه میلاد رسول اکرم (ص)
فرش دستبافت بانوان بسیجی میبد به حرم مطهر امام حسین(ع) اهدا شد+ تصاویر
یک تخته فرش دستباف بانوان بسیجی محله یخدان میبد به حرم مطهر امام حسین(ع) اهدا شد.
فرش دستبافت بانوان میبدی به حرم مطهر امام حسین(ع) اهدا شد+ تصاویر
در آستانه اربعین حسینی؛
فرش دستبافت بانوان میبدی به حرم مطهر امام حسین(ع) اهدا شد+ تصاویر
یک تخته فرش دستباف بانوان محله مهرجرد میبد به حرم مطهر امام حسین(ع) اهدا شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب حرم مطهر امام حسین(ع).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب حرم مطهر امام حسین(ع).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب حرم مطهر امام حسین(ع).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب حرم مطهر امام حسین(ع).

هیچ نتیجه ای وجود ندارد