Skip to Content

محتوا با برچسب حجت الاسلام سیداسماعیل شاکر.

خود شما از نماینده پیش من گلایه کردید که رویم فشار آورده که باید به فلانی پست بدهی!
واکنش شدید امام جمعه اردکان به دورویی فرماندار:
خود شما از نماینده پیش من گلایه کردید که رویم فشار آورده که باید به فلانی پست بدهی!
خدا شاهد است که خود شما در بیداری و نه خواب، از نماینده محترم پیش من گلایه کردید که رویم فشار آورده باید فلان شخص را ببری در فرمانداری و به فلانی پست معاونت بدهی.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب حجت الاسلام سیداسماعیل شاکر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب حجت الاسلام سیداسماعیل شاکر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب حجت الاسلام سیداسماعیل شاکر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد