Skip to Content

محتوا با برچسب حادثه راه آهن.

باز هم ریاست یک مدیر فدای وزارت آخوندی شد
باز هم ریاست یک مدیر فدای وزارت آخوندی شد
آخوندی که با تجربه موفق استعفای رئیس سازمان هواپیمایی در فاجعه سقوط هواپیمای ایران 140 از استیضاح و برکناری نجات پیدا کرده بود این بار هم مدیر کل راه آهن کشور را فدای وزارت خود کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب حادثه راه آهن.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب حادثه راه آهن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب حادثه راه آهن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب حادثه راه آهن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد