Skip to Content

محتوا با برچسب جواد بهبود زاده.

آقای استاندار! «برخی‌ها» را به مردم معرفی کنید‎
یادداشت/جواد بهبود زاده:
آقای استاندار! «برخی‌ها» را به مردم معرفی کنید‎
آقای استاندار! شما دفن شهدای گمنام را در محل فعلی میدان امیر چخماق را به برخی نسبت می‌دهید؟شما مگر نمی‌گویید مردم می‌پرسند.پس یک‌بار هم که شده این «برخی‌ها» را به مردم معرفی کنید، اگر منظورتان خانواده شهدا ،رزمندگان،ایثارگران،جانبازان و...

یادداشت یادداشت

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب جواد بهبود زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب جواد بهبود زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب جواد بهبود زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد