Skip to Content

محتوا با برچسب جهانگیری.

داد رئیس جمهور از مبارزه قوه قضاییه با فساد درآمد/ روحانی: کسی حق ندارد وزیر من را احضار کند!
داد رئیس جمهور از مبارزه قوه قضاییه با فساد درآمد/ روحانی: کسی حق ندارد وزیر من را احضار کند!
یک روز بعد از اعلام حکم مهدی جهانگیری توسط قوه قضائیه، روحانی به بهانه احضار چند روز پیش آذری جهرمی به دادستانی، به دستگاه قضایی حمله کرد و مدعی شد: کسی نباید وزرای من را احضار کند!
آیاکاهش تورم طبق گفته روحانی بی‌سابقه ومعجزه است؟!/آیا ادعای بزرگ ترین فسادقرن درسال90 توسط جهانگیری صحت دارد؟! +آمار
پاسخ آماری به اظهارات روحانی و جهانگیری؛
آیاکاهش تورم طبق گفته روحانی بی‌سابقه ومعجزه است؟!/آیا ادعای بزرگ ترین فسادقرن درسال90 توسط جهانگیری صحت دارد؟! +آمار
باید به آقای روحانی گفت اگر ادعای کاهش 26 درصدی تورم یک سال اخیر در کشورمان را که پیش از این در سال های 1375 و 1374 نیز سابقه داشته معجزه بنامیم، کاهش چند 100 درصدی تورم در برخی کشورهای جهان را چه باید نامید، همچنین بهتر بود آقای جهانگیری انتقادات...
دولت به گردشگری به عنوان صنعتی مؤثر در توسعه ملی نگاه می‌کند
جهانگیری:
دولت به گردشگری به عنوان صنعتی مؤثر در توسعه ملی نگاه می‌کند
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت تدبیر و امید به «گردشگری» در کنار اهمیت‌ها و ضرورت‌های قدیم، به عنوان پدیده‌ای جدید و جهانی و صنعتی مؤثر در توسعه ملی می‌نگرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جهانگیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب جهانگیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب جهانگیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب جهانگیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد