Skip to Content

محتوا با برچسب جمهوری اسلامی.

رویکرد نظام آموزشی تربیت دانش آموزانی در تراز جمهوری اسلامی است/ آموزش و پرورش گفتمان اصلی کشور
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد:
رویکرد نظام آموزشی تربیت دانش آموزانی در تراز جمهوری اسلامی است/ آموزش و پرورش گفتمان اصلی کشور
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت: آموزش و پرورش باید به گفتمان اصلی در کشور تبدیل شود و این نیازمند همدلی و همراهی همه سازمانها ، نهادها و اقشار مختلف مردم می باشد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جمهوری اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب جمهوری اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب جمهوری اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب جمهوری اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد