Skip to Content

محتوا با برچسب جشنواره فجر.

عضو میبدی هیئت علمی جشنواره شعر فجر را بهتر بشناسیم+تصاویر
زکریا اخلاقی؛
عضو میبدی هیئت علمی جشنواره شعر فجر را بهتر بشناسیم+تصاویر
در این گزارش به بیان کارنامه زکریا اخلاقی عضو میبدی اعضای هیئت علمی دهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر می پردازیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جشنواره فجر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب جشنواره فجر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب جشنواره فجر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب جشنواره فجر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد