Skip to Content

محتوا با برچسب جشن عاطفه ها.

کمک 130 میلیون تومانی میبدی‌ها به جشن عاطفه‌ها
کمک 130 میلیون تومانی میبدی‌ها به جشن عاطفه‌ها
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﺒﺪ گفت: 130 میلیون تومان از کالاهای نقدی و غیر‌نقدی به همت مردم خیر و نیکوکار میبد در جشن عاطفه‌ها جمع آوری شد.
توزیع بیش از 19 هزار پاکت جشن عاطفه‌ها در مدارس میبد
مدیر کمیته امداد میبد خبر داد
توزیع بیش از 19 هزار پاکت جشن عاطفه‌ها در مدارس میبد
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﺒﺪ از توزیع 19 هزار و 200 پاکت جشن عاطفه‌ها به ‌منظور مشارکت دانش آموزان در کمک‌ رسانی به همنوعان نیازمند خود خبر داد.
استقرار بیش از 140 پایگاه جمع‌ آوری کمک‌های مردمی جشن عاطفه‌ها در میبد
مدیر کمیته امداد میبد خبر داد
استقرار بیش از 140 پایگاه جمع‌ آوری کمک‌های مردمی جشن عاطفه‌ها در میبد
مدیر کمیته امداد میبدگفت: 149 پایگاه ثابت و سیار در سطح شهرستان و مدارس آماده جمع‌ آوری کمک‌های مردمی جشن عاطفه ها هستند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جشن عاطفه ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب جشن عاطفه ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب جشن عاطفه ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب جشن عاطفه ها.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد