Skip to Content

محتوا با برچسب جشن زیر سایه خورشید.

عکس/حرکت جالب «علی ضیا» در جشن زیر سایه خورشید یزد
تصویری که فقط یک بار ثبت می شود
عکس/حرکت جالب «علی ضیا» در جشن زیر سایه خورشید یزد
علی ضیا مجری خوش نام و جوان تلویزیون که اجرای جشن بزرگ زیر سایه خورشید در امامزاده سید جعفر(ع) را برعهده داشت در حرکتی جالب از خود و جمعیت صدها نفری مردم یزد عکس سلفی گرفت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جشن زیر سایه خورشید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب جشن زیر سایه خورشید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب جشن زیر سایه خورشید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب جشن زیر سایه خورشید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد